Siūlymas kurti įstatymą, įteisinantį lietuvišką etnografinį sportą (Toliau­ – Etnosportas)

Kodėl  reikia įteisinti etnosportą?

 1. Nes šiuo metu Etnosportas Lietuvoje neturi valstybinio palaikymo ir finansavimo vykdyti elementarią administracinę veiklą tam, kad apskritai vyktų etnosporto vystymas. Kol kas tai daro tik siauras entuziastingų žmonių ratas.
 2. Užsienyje, ypatingai, centrinėje Azijoje, į etnosporto vystymą investuoja valstybė bei įtraukia tai į šalies strateginio vystymo planą. Taip pat ir Europa tai vertina žymiai rimčiau. Manome, jog norėdami neatsilikti nuo pasaulio tendencijų, turėtume į tai atsižvelgti.
 3. Yra sukurta ir sėkmingai veikianti Pasaulinė etnosporto konfederacija, kuriai vadovauja Turkijos prezidento sūnus. (Šiais metais turėjome garbės dalyvauti kasmetiniame etnosporto forume, kur kitos šalys dalinosi savo patirtimi.)
 4. Susiduriama su globalia problema kaip per mažas fizinis aktyvumas, o kadangi Etnosportas yra aktyvaus laisvalaikio būdas, jis galėtų padėti spręsti ir šią problemą.
 5. Etnografinės žinios vaikų ir jaunimo tarpe vis mažėja. Vaikams nebe taip įdomu gilintis į mūsų lietuviškąsias tradicijas, todėl žaidimo bei aktyvumo forma juos sudominti yra kur kas lengviau.
 6. Pagal mūsų ne vienerių metų patirtį jau vystant šią veiklą, mes matome, jog kiekvieno renginio metu atsiranda didelis vaikų, jaunimo bei suaugusiųjų susidomėjimas ir noras išbandyti šiuos žaidimus, todėl tai mums kuria prezumpciją, jog ši veikla taptų populiari tinkamai ją vystant.

Su kokiomis problemomis, mūsų manymu, dabar susiduria švietimo Sistema:

 1. Kūno kultūros pamokos yra ignoruojamos jaunimo tarpe, o tai tiesiogiai susieta su mūsų tautos sveikata.
 2. Kūno kultūros dėstytojo profesija yra engiama bei nevertinama. Siūlome bandyti keisti situaciją ir imti pavyzdį iš Jungtinių Amerikos šalių, kuriuose sėkmingai veikia koledžų sistema. Kur yra šalies strateginio statuso sporto šakos ir mokyklos tarpusavyje rungtyniauja. Geriausios komandos, bei  sportininkai turi puikią motyvaciją, nemokamą stipendiją ir mokslus šalies universitetuose.

Klausimas: Gal ir mums Lietuvoje vertėtų išmėginti jų sistemą su Etnosportu. Sudaryti sąlygas, kad dėstytojai gautų kvalifikacijos apmokymus, paruošti reikiamą inventorių taip pat sudaryti sąlygas sportuoti Etnosporto žaidimus ir rungtyniauti tarpusavyje šalies mastu. Ir kiekvienais metais geriausius dvyliktokus apdovanoti stipendijomis?

Gal tokiu būdu šalies piliečiai suprastų, kokią svarbią misiją turi mokyklos kūno kultūros mokytojas bei suvoktų, kad šalis duoda geras galimybės savo piliečiams augti ir vystytis vardan visuomenės sveikatinimo. Tai padidintų šalies prestižą tarp savo piliečių ir sustiprintu meilę savo šaliai bei tradicijoms.

Taip pat, kitas nemažiau svarbus momentas įteisinant Etnosportą būtų pakeisti esamą arba sukurti panašų įstatymą susijusį su Lietuvos švietimu. Tai yra – įtraukti į tai tradicinius lietuviškus etnografinius šokius ir Etnosportą. Manome, jog tai sustiprintų užsienio Lietuvos bendruomenes ir padėtų sustiprinti ryšį su savo šalies tradicijomis. Tikime vizija, jog Etnosportas ateityje galėtų net tapti vienų iš Olimpiados programos dalių kaip pavyždiui įvyko su DZIUDO (dziudo tai japonų tradicinė kovos meno sporto šaka, bet dabar tai Olimpiados dalis). Kuo daugiau pasaulyje bus praktikuojami mūsų kultūros paveldas – tuo daugiau tikimybės būti pripažintais oficialiai pasaulinio mastu, kas galėtų kelti šalies prestižą.

Pasiūlymo nauda:

 • Kūno kultūros dėstytojo profesijos prestižo kėlimas;
 • Valstybės kaip savo pilečių globotojo formavimas;
 • Fizinio aktyvumo pamokų programos atnaujinimas;
 • Senų tradicinių žaidymų atgaivinimas;
 • Lietuvos kultūros stiprinimas už šalies ribu;
 • Fizinio aktyvumo skatinimas;
 • Pilietiškumo skatinimas.